Jestem w ciąży i „pracuję” na umowę o dzieło

Dziecko, Prawo
woman-690036_1920

W tytule doszło do pewnego nadużycia. Na umowę o dzieło się nie pracuje. Umowę o dzieło się wykonuje. A to dwie zupełnie różne bajki. Czy jeżeli zajdziesz w ciąże, wykonując umowę o dzieło Twoja historia zakończy się happy endem?

Umowa o dzieło

Jeżeli podstawą Twojego zatrudnienia jest umowa o dzieło, zapamiętaj – jest to taki rodzaj umowy, w którym nie ma miejsca na pracę pod nadzorem szefa i w wyznaczonym przez niego miejscu. Na podstawie tej umowy, jako przyjmujący zobowiązujesz się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Koniec. Kiedy i gdzie wykonasz swoje dzieło nie powinno nikogo obchodzić. (jest to bardzo ważne)

Dokonałam podziału na dwa typy:

  1. Umowa o dzieło faktyczna – kiedy powyższy opis Cię dotyczy
  2. Umowa o dzieło śmieciowa – kiedy wykonujesz pracę w określonym miejscu, czasie pod nadzorem, a szef chce zaoszczędzić na składkach.

Faktyczna umowa o dzieło a ciąża

Nie korzystasz z ochrony przewidzianej w prawie pracy, ponieważ NIE jesteś pracownikiem. Mogłabym wymienić bardzo długą listę rzeczy, które Ci się nie należą, ale nie chce Cię dołować. Jeżeli jesteś osobą o mocnych nerwach, odsyłam do postu – Jestem w ciąży i pracuję na umowę o pracę (czytając możesz śmiało zakładać, że nic z tych rzeczy Cie nie dotyczy)

Niestety ciąża nie niesie za sobą przywilejów. Nie masz prawa do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego (wykonując umowę o dzieło nie podlegasz ubezpieczeniom.) Umowa nie przedłuża się do dnia porodu. jej koniec będzie dokładnie wtedy kiedy wynika z jej treści. Może to być początek, środek bądź koniec ciąży – nikogo to nie interesuje.

Jeżeli wykonujesz dzieło faktycznie, należy przyjąć że widziały gały co brały, i brak przywilejów nie powinien Cię zaskoczyć.

Śmieciowa umowa o dzieło a ciąża

Twoja sytuacja jest dokładnie taka sama jak opisałam w akapicie powyżej. Jednak, jeżeli Twoja umowa o dzieło jest nią tylko z nazwy, podpisałaś ją nie z własnego wyboru, a konieczności pamiętaj – nie szata zdobi człowieka, a człowiek szatę. Tak samo nie nazwa umowy ją tworzy, a jej treść i sposób wykonania. Jeżeli masz umowę o dzieło, bo pracodawca chce zaoszczędzić, a Ty wykonujesz pracę w jego biurze/zakładzie, pod nadzorem szefa, w określone dni tygodnia i w określonych godzinach, zgodnie z grafikiem – DZIAŁAJ. Wszystko znaki na niebie i ziemi przemawiają na Twoją korzyść.

Co musisz zrobić – najlepiej porozmawiaj z szefem, o zmianie umowy na zlecenie, bądź umowę o pracę. Jeżeli niemożliwe jest załatwienie sprawy ugodowo, masz jeszcze jedno wyjście, możesz złożyć anonimowy donos do ZUSu. Resztą zajmie się już instytucja. Przeprowadzając kontrolę sprawdzi prawidłowość wykonywania Twojej umowy i naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Może stwierdzić, że twoja umowa o dzieło jest nią tylko z nazwy, a faktycznie to umowa zlecenie. Jest to bardzo ważne, ponieważ pracując na umowę zlecenie korzystasz z ubezpieczeń społecznych. Możesz opłacać składki chorobowe, co pozwoli Ci skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Więcej o przywilejach ciążowych kiedy posiadasz umowę zlecenie przeczytasz tutaj.

Art. 86 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

1. Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu.
2. Kontrola może obejmować w szczególności:
1) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;
3) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

Podczas kontroli w ciągu dwóch ostatnich lat, kontrolerzy zakwestionowali 47 tysięcy umów o dzieło. Dzięki czemu 47 tysięcy osób zyskało prawo do ubezpieczeń społecznych. (Pracując na umowę o dzieło ludzie są pozbawieni ubezpieczeń)

Happy end dla ciężarnej

Może nie będzie to wielkie pocieszenie, ale chociaż te podstawowe kwestie masz zapewnione.

  1. Opieka zdrowotna w czasie ciąży
    Od początku ciąży, przysługuje Ci bezpłatna opieka zdrowotna, bez względu na fakt posiadania ubezpieczenia. Okres bezpłatnej opieki kończy się dopiero 6 tygodni po porodzie. (czyli po połogu). W tym czasie powinnaś być traktowana tak samo jak pacjentki, które posiadają ubezpieczenie. Jeżeli gdzieś odmówią Ci pomocy, poproś o odmowę na piśmie i niezwłocznie poinformuj o sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia.
  2. Opieka zdrowotna dla Twojego dziecka po porodzi Dzieci do 18 roku życia mogą korzystać z opieki lekarza, bez względu na ubezpieczenie zdrowotne rodziców.
  3. Zasiłek macierzyński

    Os 1 stycznia 2016 roku, każda mama – bez względu na ubezpieczenie otrzyma świadczenie rodzicielskie w wysokości tysiąca złotych miesięcznie. Będzie je otrzymywać przez pierwszych 12 miesięcy życia dziecka.

 

Paragraf na dziś

Art 68. Konstytucji
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  1. Hej, czyli jeśli mi nie przysługuje urlop macierzyński (pracuję na śmieciową umowę o dzieło), mojemu mężowi również nie przysługuje urlop tacierzyński i ojcowski? jak to jest…